Funkyfish » Specials » Marketing nima a

Marketing NIMA A

Marketing NIMA A In deze special vind je verschillende artikelen met betrekking tot marketing NIMA-A, gebaseerd op de Grondslagen van de Marketing van Verhage.

Wat is Marketing?

Onder marketing vallen de activiteiten die een bedrijf onderneemt om haar producten te verkopen oftewel 'vermarkten'. Marketing is blijvend in ontwikkeling, met name door de vele innovaties op online gebied. Toch worden nog steeds veel 'oude' basis-marketingprincipes gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan de overbekende SWOT-analyse, waarbij de sterke en zwakke punten van een bedrijf tegenover de kansen en bedreigingen worden gezet.

Marketing is een veelzijdige discipline, met elementen uit de psychologie, economie en sociologie in zich. Ook wordt er volop gebruik gemaakt van statistiek. Kortom, geen eenvoudige taak! De artikelen in deze special zullen je helpen een eerste stap te zetten in de marketingwereld, gebaseerd op het NIMA-A.

Wat is NIMA?

Het NIMA is het Nederlands Instituut voor Marketing. Het werd in 1996 opgericht voor en door marketeers. Aanstaande marketeers kunnen starten met het NIMA Examen Marketing Oriëntatie. Daarna kun je je desgewenst verder ontwikkelen door deel te nemen aan de examens A, B en C.

Als je in bezit bent van het NIMA Marketing A Diploma, beheers je de basis van marketing op beleidsvoorbereidend en operationeel niveau. Je leert de algemene marketinggrondslagen en -principes toe te passen.

Heb je het NIMA Business Marketing B Diploma (Senior Marketing Professional) dan kun je specifiek voor de zakelijke markt een volledig marketingplan opzetten, implementeren en evalueren.

NIMA C is het hoogste NIMA diploma. Dit dploma is bedoeld voor strategische marketeers (Register Marketeers) die binnen een onderneming op het hoogste niveau de marketingfunctie kunnen koppelen aan andere beleidsterreinen.

NIMA-A

De informatie in deze special is vooral gericht op NIMA-A en dus op beginnende marketeers. Na het lezen van deze special heb je een basiskennis van diverse facetten van het marketingvak. Je vind hier informatie over marketingplannen, diverse marketingmodellen, waaronder de SWOT-analyse en de Boston Portfolio Matrix, en informatie over reclame en internationale marketing.
Soorten reclame

Soorten reclame

Overal waar je kijkt is reclame: televisiecommercials, spotjes op de radio, tijdschriften staan er bol van, billboards, uithangborden. Al die verschillende reclames kunnen onderverdeeld worden in vers…
De marketingomgeving | Interne & Externe omgevingsfactoren

De marketingomgeving | Interne & Externe omgevingsfactoren

De marketingomgeving is van groot belang voor een bedrijf, niet alleen de gebeurtenissen die in het bedrijf een rol spelen zijn belangrijk, ook is het belangrijk om de trends in de gaten te houden, om…
Elementen van een Marketingplan

Elementen van een Marketingplan

Het schrijven van een goed marketingplan is niet eenvoudig. Het moet kort en bondig zijn en alle essentiële onderdelen moeten aanwezig zijn. De essentiële componenten van een marketingplan zijn onder…
Het vijfkrachtenmodel van Porter

Het vijfkrachtenmodel van Porter

Het vijfkrachtenmodel van Porter is een veelgebruikt marketinginstrument. Door uitwerking van het model krijgt een organisatie inzicht in de aantrekkelijkheid van de bedrijfstak.
De motivatietheorie van Abraham Maslow

De motivatietheorie van Abraham Maslow

Als bekendste vertegenwoordiger van het humanistisch psychologisch instituut heeft Abraham Maslow veel onderzoek gedaan naar humanistische psychologie, de manier waarop mensen zich gedragen en bepaald…
Het Abell model

Het Abell model

Door toepassing van het Abell model kun je snel zien met welke technologieën en producten een onderneming op de markt actief is, en op welke doelgroep ze inspelen. Er wordt dus duidelijk gemaakt wat h…
Internationale marketing

Internationale marketing

Bedrijven die zich slechts op Nederland richten, lopen wellicht veel winst mis. Ten slotte is de hele wereld een markt. Uiteraard kleven er ook veel nadelen aan internationale marketing, en is er een…
SWOT-analyse en Confrontatiematrix

SWOT-analyse en Confrontatiematrix

De SWOT-analyse is een van de meest bekende, en meest gebruikte marketinginstrumenten. Het is dan ook een zeer nuttig instrument om inzicht te krijgen in het bedrijf. De Confrontatiematrix komt voor u…
De Boston Portfolio (BCG) Matrix

De Boston Portfolio (BCG) Matrix

De Boston Portfolio Matrix wordt veel gebruikt in de marketing. Hij is dan ook simpel te gebruiken, tevens geeft het een goed inzicht in je concurrentiepositie.
Succesvolle Producten - Zo wordt jouw product een succes!

Succesvolle Producten - Zo wordt jouw product een succes!

Elk jaar komen er alleen in Nederland duizenden nieuwe producten op de markt. Veel daarvan kwijnen echter snel weer weg. Daarom hieronder enkele tips die zullen voorkomen dat dit uw product niet overk…
Productlevenscyclus en de adoptiecurve

Productlevenscyclus en de adoptiecurve

De productlevenscyclus (PLC) en de adoptiecurve hebben te maken met de marketing van producten. De productlevenscyclus bestaat uit vijf fasen, die elk vragen om een andere marketingstrategie. De adopt…
De Marketingmix - 4 P's

De Marketingmix - 4 P's

De marketingmix, ook wel in de volksmond De 4 P's genoemd, bestaat uit 4 elementen die nauw met elkaar verbonden zijn.
Het maken van een situatieanalyse

Het maken van een situatieanalyse

Voor organisaties is het belangrijk om regelmatig een situatieanalyse te maken. Op deze manier houden zij zichzelf op de hoogte van ontwikkelingen in de sector, de concurrentie en de afnemer. Belangri…
Gepubliceerd door Funkyfish op 22-10-2007, laatst gewijzigd op 24-12-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Grondslagen van de Marketing - Verhage